Ostajan oppaat

Kasvit kukoistavat, jos ne viihtyvät kasvupaikkansa olosuhteisssa.  Kun suunnittelet puutarhasi istutusalueita ja niiden kasvivalintoja, tarvitset tietoa erilaisista kasvupaikkatekijöistä. Osaan niistä voi vaikuttaa omin toimenpitein, osaan ei. Jotkut kasvit menestyvät tehostetulla hoidolla hieman epäsuotuisillakin kasvupaikoilla, mutta tehohoitoon on silloin varauduttava koko niiden elinkaaren ajan.

Suuriksi kasvavat lajit tarvitsevat erityishuomiota kasvilajeja valittaessa. Suuret puut kasvavat kauneimmilleen vain, jos ne  täysikokoisinakin mahtuvat niille ajateltuun tilaan. Jos haluat helppotoitoisen puutarhan tai parvekkeen, saat sen vain, jos kasveja valitessasi otat huomioon niille sopivat  kasvupaikkatekijät.

Alla olevia otsikoita klikkaamalla löydät tietoa puutarhan perusasioista, joiden tunnistaminen auttaa onnistumaan kasvien valinnassa ja puutarhanhoidossa.


Taimityypeissä on eroa – ostajan opas

Lehtipuiden kasvutavat

Määrittele puutarhasi valoisuus oikein

Kasvuvyöhykkeet

Pienilmasto

Maalajit ja maanparannus