Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:
Puutarhamyymälä Muhevainen Oy
Kaarelanvierto 4
00430 Helsinki
puh. Taloushallinto (09) 547 4616
puutarhamyymala(at)muhevainen.fi

Rekisterin nimi:
Muhevainen Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakkuuden hoitamiseen ja asiakkaan kanssa sovitun tuotteen tai palvelun toimittamiseen ja laskuttamiseen sekä asiakaspalvelun laadun varmistamiseen.

Rekisterin sisältö:
Yhteystiedot (nimi, puhelin ja/tai sähköpostiosoite, tarvittaessa toimitus- tai laskutusosoite).
Toimeksiannosta tehty pihasuunnitelma tai istutussuunnitelma ja siihen sisältyvät dokumentit.

Rekisterin tietolähteet:
Tiedot perustuvat asiakkaan omaan ilmoitukseen.

Tietojen luovuttaminen:
Rekisterin tietoja vastaanottaa Suomessa sijaitseva Roplin Oy, joka on toimittanut meille rekisterin tietoja käsittelevän  IT-järjestelmän ja ylläpitää sitä. Palvelimet sijaitsevat Suomessa eikä niissä olevia tietoja päädy EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin asiakkuuden hoitamiseen. Mikäli siihen tulee tarvetta, asiakkailta pyydetään etukäteen suostumus.

Tietojen poistaminen:
Asiakkuuden hoitamiseen liittyvät perustiedot poistetaan asiakassuhteen loppumisen vuoksi viimeistään kolmen vuoden kuluessa siitä, kun tietoja ei asiakkuuden hoitamiseksi enää tarvita. 

Kirjanpitolakiin perustuva laskutustositteiden säilyttämisaika on 6 vuotta.

Asiakkaalla on myös oikeus vaatia kirjallisesti tietojensa poistamista asiakasrekisteristä. Pyynnön voi esittää kirjallisesti sähköpostitse osoitteessa puutarhamyymala(a)muhevainen.fi

Pihasuunnitelmien osalta noudatamme sopimuksen mukaisia säilytysaikoja ja yleisiä konsultoinnin sopimusehtoja. 

Rekisterin suojaus:
Henkilötiedot säilytetään ja käsitellään luottamuksellisina. Tiedot sijaitsevat Suomessa palvelimella, joka on suojattu palomuurein ja jossa huolehditaan sovellusten tuoreimpien tietoturvapäivityksien ajantasaisuudesta. Kaikki salasanat on kryptattu.