Niityn perustaminen ja hoito

Tuore niitty on valoisan, vähäravinteisen ja läpäisevän maan biotooppi, joka saattaa keskikesällä olla kuiva. Kasvillisuus siellä on kuitenkin rehevähköä. Kuiva niitty eli keto on paahteinen ja kuiva. Ravinteita siinä on niukasti, mutta se kukkii silti runsaasti. Kasvit ovat matalahkoja. Kosteassa niityssä kasvualusta on edellisiä rehevämpää ja multavampaa tai savikkoa. Siinä on kosteutta läpi kasvukauden ja kasvusto on korkeaa.

Valitse niittykukkaseos, johon on valittu suunnitellussa kasvupaikassa viihtyviä lajeja. Huomioi myös valoisuus, sillä auringon kasvit eivät varjossa kukoista eikä päinvastoin.

Siemenseoksissa on usein sekä monivuotisten että yksivuotisten kukkien siemeniä. Monivuotiset aloittavat kukintansa 2. tai 3. vuonna, yksivuotiset ensimmäisenä kesänä. Yksivuotiset kukat siementävät jatkaakseen niiden kautta kasvuaan seuraavana vuonna.

Paras aika perustaa niitty on syksyllä tai keväällä

Syyskylvönä toteutetun perustamisen etuna on se, että useimmat monivuotisten kukkien siemenet tarvitsevat kylmäkäsittelyn, ennen kuin ne itävät. Sellaisen ne saavat talvella maassa odottaessaan kevättä. Syyskylvöön kannattaa varautua hankkimalla siemenseokset jo keväällä siltä varalta, että niitä on syksyllä huonosti saatavilla.

Keväällä perustettaessa etuna on se, että työhön päästään keväistä intoa puhkuen ja siemenseoksia on runsaasti tarjolla. Yksivuotiset siemenet ehtivät kukkaan jo ensimmäisenä kesänä ja myös siementävät seuraavaa vuotta varten. Kylmän kauden tarvitsevat monivuotiset siemenet itävät vasta seuraavana keväänä. Vaarana on, että odottaessaan maassa siemenet voivat kadota parempiin suihin.

Kukkanurmen ensimmäisinä vuosina kasvilajit eivät ole vielä vakiintuneet.

Niittymäisen alueen voi perustaa aivan pieneenkin osaan puutarhaa. Helppohoitoisuutta ja luonnontilaisuutta saadaan nurmialuetta vähentämällä. Esimerkiksi puiden laajaan istutuskumpuun voi perustaa luonnontilaisuutta muistuttavan alueen. Puut tarvitsevat kosteutta ja ravinteita, joten parhaiten siihen soveltuu kukkanurmi, joka ei leikkausta kaipaa.

Niityn perustamiseen on useita tapoja. Tavat eroavat toisistaan siinä, miten paljon maata muokataan ja siirrellään, miten nopeasti saadaan valmista ja kuinka paljon kitkentää tarvitaan sekä miten paljon projekti maksaa. Riippumatta siitä, mikä tapa valitaan, on muutamien vuosien ajan huolehdittava tehostetusti lajiston seurannasta ja rikkakasvien kitkennästä.

Erilaisia tapoja perustaa niitty:

Yhdistetty kylvö ja taimien istuttaminen

 • Kuori pintamaa pois  15-30 cm:n syvyydeltä.
 • Lisää niittymultaa yhtä paksulti kuin maata poistettiin. Niittymulta on kivennäisainepitoista, ravinneköyhää kasvualustaa, jota ei voi korvata tavallisella puutarhamullalla.
 • Istuta ensin monivuotisten niittykukkien taimia sinne tänne pieniksi ryhmiksi. Taimien käyttö nopeuttaa niityn kehittymistä. Istutustaimet tarvitsevat juurtumisvaiheessa huolellista kastelua. Toteutuksen voi toki tehdä myös pelkästään kylvönä, jos et halua taimia käyttää.
 • Kylvä taimien väleihin niittykukkaseoksen siemeniä ja suojaheinää, esimerkiksi lampaannataa (kuivalle paikalle 100-200 g/100 m2 tai nurmirölliä (kosteahkolla paikalle 50-100 g/100 m2). Noudata riittoisuusohjetta, sillä tarvittava siemenmäärä on pieni neliötä kohti. Liian tiheä kylvö voi pilata kylvöksen kehittymisen. Siemeniä ei peitetä.
 • Siementen tasaista levittämistä helpottaa, jos pienet siemenet sekoitetaan ennen kylvöä hiekkaan.
 • Kastele kylvöstä tarpeen mukaan, jotta siemenet itävät paremmin. Jatkossa olisi tarkoitus, että kastelua ei enää tehdä vaan annetaan luonnon ylläpitää tai karsia kasvillisuutta.

Hiekkapintaus ja laikkukylvö

 • Kuori pintamaahan 15-30 cm:n syvyydeltä laikkuja eri puolille niitytettävää aluetta yhteensä n. 1/3 koko alueesta.
 • Nurmen päälle levitetään 3 cm paksu kerros hiekkaa, jonka raekoko on 0-8 mm. Tarkoituksena on köyhdyttää maata ja hillitä nurmen kasvua.
 • Täytä kuopat niittymullalla samalle tasolle hiekkakerroksen kanssa. Niittymulta on kivennäisainepitoista, vähäravinteista kasvualustaa, jota ei voi korvata tavallisella puutarhamullalla.
 • Kylvä niittysiemenet noudattamalla siemenseoksen riittoisuusohjetta. Liian tiheä kylvö voi pilata kylvöksen kehittymisen. Kylvöksiä ei peitetä, mutta kastellaan aluksi tarpeen mukaan.

Niittymatto

 • Pintamaa poistetaan kokonaan 15-30 cm syvyyteen asti.
 • Lisätään yhtä paksulti niittymultaa. Niittymulta on kivennäisainepitoista, vähäravinteista kasvualustaa, jota ei voi korvata tavallisella puutarhamullalla.
 • Kastellaan huolellisesti.
 • Asennetaan niittymatto, johon on kylvetty yksi- ja monivuotisten kukkien siemeniä tai matto, jossa jo kasvaa niittykasvillisuutta. Kasvavaa niittymattoa on saatavissa joillakin harvoilla taimistoilla etukäteistilauksesta, sillä matto kasvatetaan vasta tilauksesta, toimitusaika voi olla 5-12 kk.
 • Kastellaan aluksi tarpeen mukaan, sillä siemenet itävät paremmin kosteassa. Jatkossa olisi tarkoitus, että kastelua ei enää tehdä vaan annetaan luonnon ylläpitää tai karsia kasvillisuutta.

Niityn hoito:

Kitkeminen

 • Ensimmäisinä vuosina on tärkeää kitkeä ei-toivotut lajit niitystä pois, erityisesti nuorien niittykasvien taimien läheltä. Hento niittykasvillisuus ei pysty kilpailemaan esim. nurmen ja rikkakasvuston kanssa. Ole varovainen, että niittykasvit eivät samalla irtoa maasta.
 • Mitä nuorempina ja pienempinä ei-toivotut kasvit kitketään, sitä vähemmän poisto häiritsee niittykasvien kasvua. Varmista, että tunnistat rikkakasvit, ettet vahingossa poista vääriä taimia.
 • Rikkakasveja voi ensimmäisenä kesänä hillitä myös niitoilla n. 15 cm korkeudelta. Niittykukkien pienet lehtiruusukkeet säilyvät, mutta rikkakasvuston elinvoima heikkenee, jos niitto tehdään useasti kesän aikana ja ennen kuin rikkakasvit kukkivat. Korjaa niitetyt varret heti pois.
 • Jos niitylle ilmestyy ei toivottuja puun taimia, kitke ne aina mahdollisimman nuorina pois, myös tulevina vuosina.

Niittäminen

Ensimmäisen kesän jälkeen, kun monivuotiset niittylajit alkavat kukkia, niitetään vasta elo-syyskuussa, kun kukinta on ohi ja siemenet kypsyneet. Jätä niittovarret maahan muutamiksi päiviksi, jotta siemenet karisevat maahan. Sen jälkeen varret korjataan pois, jotta maa ei niiden ravinteista rehevöidy.

 • Kostean niityn hoitona voidaan niittää kerran jo alkukesästä, jos heinikko muuten kasvaa turhan korkeaksi ja reheväksi. Korjaa niittojäte varhaisessa niitossa heti pois. Kun niittokorkeus on n. 15 cm, säilyvät kukkien lehtiruusukkeet. Niitä toisen kerran loppukesästä, kuten yllä on kerrottu.
 • Pienet niittyalueet kannattaa niittää viikatteella, sillä sen leikkaava terä ei murskaa kasvien varsia. Siisti leikkausjälki ehkäisee kasvustoa niiton jälkeiseltä kuivumiselta ja suojaa kasvitaudeilta.

Niittyä hoidettaessa on hyvä tiedostaa, että myöhäinen niittoajankohta on usein muiden eliöiden kuin kasvien kannalta suotuisampi kuin varhaiset tai usein tehdyt niitot. Väärään aikaan tehty niitto voi esimerkiksi tuhota kaikki jonkin tietyn perhoslajin ravintokasvit, jolloin nämä saattavat hävitä alueelta. Joskus ratkaisu voi olla esimerkiksi mosaiikkimainen tai osittainen niitto, jolloin eri osat niitetään eri aikoina.

Hyödynnä asiantuntijaa

Niityn perustaminen ja hoito vaatii onnistuakseen ammattitaitoa, jotta vallitsevat olosuhteet voidaan ottaa huomioon. Mikäli tarvitset apua, tilaa suunnittelijaltamme neuvontakäynti.