Pihasuunnittelun ja puutarhaneuvonnan asiantuntija

Marja Kärki

Puutarhatalouden ja maisemasuunnittelun hortonomi AMK

Ensikosketukseni puutarha-alaan sain jo koulutyttönä, kun pääsin ensimmäiseen työpaikkaani Muhevaisen harjoittelijaksi. Siitä lähtien olen ollut alan vietävissä. Olen toiminut paitsi puutarhakaupan eri tehtävissä sekä Muhevaisessa että muualla, myös viherrakentamisen, pihasuunnittelun ja viheralueiden kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.

 

Motto:

”Kasvit eivät ratko kaikkia maailman ongelmia, mutta niillä on hyvä aloittaa.”

Yhteydenotot 

  • sähköpostitse: suunnittelu(at)muhevainen.fi
  • puhelimitse: 050 591 6783

”Kaikissa tehtävissäni innostavinta on ollut ideointi, pulmien ratkaisu ja innovatiivisten suunnitelmien tekeminen.”

Pihasuunnittelussa ja -neuvonnassa tärkeintä on saada asiakkaani toiveet mahdollisimman hyvin täytettyä. Koen onnistuneeni erityisesti silloin, kun voin ylittää odotukset, siksi se onkin aina tavoitteeni. Se onnistuu vain kuuntelemalla tarkasti asiakasta ja pitämällä hänen toiveensa johtotähtenä työssä.  Ammattiosaaminen on mielestäni myös sitä, että kerron totuudenmukaisesti, mikäli toivekasvit eivät kasvupaikkaan sovellu. Kasvit ovat eläviä organismeja, joilla on omat vaateensa olosuhteista, joissa ne viihtyvät.

”Uuden pihan suunnittelu alkaa jäsentelemällä ja sijoittamalla pihan toiminnot järkevästi, estetiikka rakennetaan sen päälle.”

Estetiikka on mm. sisääntulossa suuressa roolissa – onhan se pihan käyntikortti, johon kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.

Kohennusta kaipaavan vanhan pihan uudistaminen alkaa usein toimintojen ja istutusalueiden kunnon kartoituksella ja muutoskohteiden määrittelyllä.

”Monelle asiakkaalleni ympäristöasiat ovat yhä tärkeämpiä.”

Kekseliäillä ratkaisuilla voidaan parantaa esimerkiksi puutarhan monimuotoisuutta tai hulevesien luonnonmukaista käsittelyä, unohtamatta kiertotalouden mahdollisuuksien huomioimista.

”Aina ei tarvita täsmällistä, kirjallista suunnitelmaa.”

Neuvontakäynnillä perehdytään pihan ongelmakohtiin yhdessä asiakkaan kanssa ja ideoidaan niihin ratkaisuja. Käynnin aikana annan vinkkejä esimerkiksi pihan ja kasvien hoitoon liittyvissä asioissa, kasvien valinnassa tai sijoittelussa. Neuvontakäynti on omatoimiselle puutarhan hoitajalle usein sopiva lähtölaukaus jäsentää pihan ilmeen kohentamistarpeita tai vaikkapa lisätä helppohoitoisuutta.

”Pihan ilmettä voi kohentaa myös varsin kevyin ratkaisuin.”

Esimerkiksi perhe- ja muidenkin juhlien tunnelma kohoaa korkealle jo pihamaalla, kun sen ilmettä on viimeistelty istutuksin tai hoitostailauksin. Autan näiden suunnittelussa erityisen mielelläni.