Ison lehtipuun istutus ja hoito

Taimistoilla tavanomaista taimikokoa suuremmaksi kasvatetut lehti- ja hedelmäpuut lähtevät hyvin kasvuun lopullisella kasvupaikallaan, kun istutat ne ison puun tarpeet huomioiden. Ne tarvitsevat normaalia suuremman istutuskuopan, huolellisemman tuennan ja pienikokoisempia taimia suuremmat kastelumäärät. Tutustu tarkemmin:


Klikkaa kuva isommaksi

Istutusalusta

 • Laaja ja syvä kuoppa, syvyys n. 80 cm, leveys parikin metriä. Kuoppa voi olla keskeltä kohoava ja tiivistetty, jotta painumia ei synny. Paakku lepää kohouman päällä. Kohouman oikea korkeus on tärkeää, sillä se määrittää istutussyvyyden. Kuoppaan lannoitettua ja kalkittua multaa. Säkkimulta tai luotettavan toimittajan irtomulta sisältää kaikki tarvittavat ravinteet kasvuunlähtöön.

Tukikeppi ja sidonta

 • Iso puu tarvitsee ainakin kaksi tukikeppiä, jotka tuetaan kovaan perusmaahan istutuskuoppaan, mutta paakun ulkopuolelle. Tukikeppi sidotaan puuhun korkeintaan 1/3 korkeudelle koko puun korkeudesta, yleensä 70–100 cm maan pinnasta. Sidokset jätetään riittävän alas, jotta latvus pääsee liikkumaan. Korkealta tuettu puu ei ymmärrä kasvattaa vahvaa, puuta tukevaa juuristoa.
 • Sidontaan käytetään joustavaa materiaalia, joka ei kalva puun kuorta.

Istutussyvyys

 • Sama syvyys kuin paakussa. Paakku ei saa jäädä pullottamaan ympäristöönsä nähden, koska se on omiaan kuivattamaan juuristoa syvemmältäkin.
 • Liian syvässä puu ei myöskään viihdy eikä juurru kunnolla.
 • Istutussyvyys on sopiva, kun juurenniska (rungon ja juurten yhtymäkohta, joka näkyy usein paksunnoksena) jää näkyville.

Kastelu

 • Istutettaessa koko uusi kasvualusta kastellaan läpikotaisin. Kastelu on syytä tehdä jo ennen puun paikoilleen nostamista, jotta estetään kuivien taskujen syntyminen.
 • Kun puu on istutettu, kastellaan vielä paakku.
 • Kastelusta huolehditaan koko kasvukauden ajan vielä istutusvuotta seuraavanakin vuonna. Suuri latvus ja suuret lehdet haihduttavat paljon ja tarvitsevat paljon kosteutta. Jos puhjenneet lehdet alkavat lurpahdella, on kasteluun ryhdyttävä kiireesti.
 • Kastelun tarvetta seurataan. Paakun vierestä voi lapiolla hieman kuopaista syvemmältä ja tunnustella kosteustilannetta ennen kastelua, sillä liikakastelukin on haitallista.
 • Kerralla annetaan niin paljon vettä, että juuristoalue kastuu kokonaan ja koko syvyydeltään. Kerta-annoksena voisi olla esim. 60–100 l. Maan pidätyskyky, kapillaarinen vedennousu maaperästä ja sääolosuhteet vaikuttavat kastelun tarpeeseen ja määrään.
 • Kastelun tarve arvioidaan esim. kerran viikossa. Joka päivä ei saa liruttaa vettä, sillä juuriston täytyy saada hengittää.
 • Kasteltaessa vettä valutetaan rauhallisesti, jotta se imeytyy juuristoalueelle eikä valu karkuun.