.

Viihtyisä taloyhtiön piha vaatii suunnittelua ja hyvää hoitoa

Tänä päivänä yhteisiä piha-alueita halutaan käyttää ja niillä halutaan myös viihtyä. Pihoilla on asukkaiden yhteisöllisyyden rakentamisessa iso rooli ja toiveet yhteisten alueiden käytettävyyteen ovat kasvussa.

Kaupunkien keskustojen korttelipihat voivat olla olosuhteiltaan ankeita. Kasvit eivät saa riittävästi valoa ja asfaltoidulla pihalla kasvualustaakaan ei juuri ole. Väljemmin rakennetuilla asuntoalueilla saattaa kyllä olla tilaa, mutta viihtyisyys ja toimivuus puuttuvat.

Taloyhtiöt ovat usein kiinnostuneita etenkin pihansa helppohoitoisuudesta, toteaa pihasuunnittelija, hortonomi AMK, MMK Sanna Numminen.

”Koska asukkaat haluavat kuitenkin myös viettää aikaa yhteisellä pihalla, pelkkä helppohoitoisuus ei yksin riitä. Pihan toimintoja mietitään huolellisesti: onko leikkivälineitä riittävästi, miten jäteastiat on sijoiteltu ja maisemoitu, onko tilaa oleskeluun, onnistuuko laatikkoviljely jne.”

Voimistuva trendi kaupunkikortteleissakin on halu muokata pihoja asukkaiden käyttöön. Haastavissa oloissa ammattitaitoinen pihasuunnittelija löytää sopivan ratkaisun ja oikeat kasvit pihalle kuin pihalle.

Pihan puutteet kerralla kuntoon

Sanna kertoo, että taloyhtiöillä on monia syitä ryhtyä piharemonttiin: yleistä viihtyisyyttä halutaan parantaa tai esimerkiksi pihan pinnoitteet vaativat korjausta.

”Usein on ollut putkiremontteja tai muuta, joiden yhteydessä piha on saatettu myllätä. Siinä vaiheessa huomataan, että nyt olisi edullista uusia myös piha.”

Taloyhtiöllä voi olla tiedossaan budjetti pihan uudistamista varten, mutta ei sitä, mitä olisi järkevää tehdä ja mitä budjetilla voi saada. Usein taloudellisin tapa lähteä asiassa liikkeelle on pyytää pihasuunnittelija paikalle neuvontakäynnille.

”Suunnittelija kartoittaa, mitä kasvillisuutta pihalla on ja mitä kannattaa säilyttää, ja ottaa kantaa vastaako taloyhtiön budjetti toiveita.”

Oikea kasvi oikealle paikalle

Meillä Muhevaisella on johtoajatuksena tarjota mahdollisimman laajaa kasvivalikoimaa erilaisiin tarpeisiin. Valinnassa on tärkeää ottaa huomioon kasvupaikkatekijät, kuten valoisuus ja maan laatu. Kasvupaikallaan viihtyvät kasvit kukoistavat. Kasvien valintaa ja käyttöä helpottamaan tarjoamme kokonaisvaltaista pihasuunnittelua ja neuvontaa taloyhtiön pihan ylläpitoa varten.

Neuvontaa taloyhtiön pihanhoitoon

Piharemontin jälkeen on tärkeää ottaa myös huomioon, miten pihaa jatkossa hoidetaan. Taloyhtiöt käyttävätkin aika paljon neuvontapalveluamme.

Autamme mm. kirjoittamaan pihan hoitosuunnitelmaa, jonka avulla vuosittaiset hoitotyöt on helppo toteuttaa. Jos hoitosuunnitelmaa ei tehdä, jää istutusten hoito liian usein joko tekemättä tai se jää muutaman aktiivisen asukkaan varaan. Ei ole mitään järkeä tehdä hienoja istutusryhmiä, jos ne jätetään hunningolle.

Vaikka taloyhtiön pihasta huolehdittaisiin talkoovoimin, hyvät neuvot ovat siinäkin tarpeen. Puutarhasuunnittelijan voi tilata paikan päälle myös opastamaan tai suunnittelemaan toteutettavia töitä jo ennen talkoita.

Aina pihan istutusten hoito ei ole yksinkertaista. Esimerkiksi kastelun tarve täytyy arvioida, sillä se vaihtelee säiden, kasvilajien, kasvien iän, istutusalustan syvyyden ja laadun sekä pohjamaan pidätyskyvyn mukaan.

”Joskus on vaikea tietää, onko kasvia kasteltu liian vähän vai liianpaljon. Oireet ovat yllättävänkin samanlaiset. Puutarhaneuvoja näyttää tarvittaessa kädestä pitäen, miten kasvintila tutkitaan ja mikä on sopiva määrä kastelua. Jos kastelua hoitaa huoltoyhtiö, voidaan tarvita ohjeistusta kirjallisena. Oikeilla hoito-ohjeilla pihan kasvit saadaan heti hyvään kasvun alkuun ja vältytään istutusten työläältä ja kalliilta uusimiselta.”

Jos kiinnostuit, kysy asiantuntijalta!