Tutustu pihasuunnittelun asiantuntijaan

Marja Kärki

  • Puutarhatalouden  hortonomi AMK
  • Maisemasuunnittelun hortonomi AMK

Olen toiminut pitkään puutarhakaupan eri tehtävissä, joten saatavissa oleva pihakasvien valikoima on minulle hyvinkin tuttu. Sen lisäksi minulla on vuosien kokemus erilaisista viherrakentamisen, piha- ja puistosuunnittelun ja viheralueiden kehittämiseen liittyvistä tehtävistä.

Yhteydenotot 

  • sähköpostitse: suunnittelu(at)muhevainen.fi
  • puhelimitse: 050 591 6783
 

”Kaikissa tehtävissäni innostavinta on ollut ideointi, pulmien ratkaisu ja innovatiivisten suunnitelmien tekeminen.”

Talonyhtiöiden pihasuunnittelussa ja -neuvonnassa tärkeintä on saada asiakkaani toiveet mahdollisimman hyvin täytettyä. Koen onnistuneeni erityisesti silloin, kun voin ylittää odotukset, siksi se onkin aina tavoitteeni. Se onnistuu vain kuuntelemalla tarkasti asiakkaitani ja pitämällä heidän toiveensa johtotähtenä työssä.  Ammattiosaaminen on mielestäni myös sitä, että kerron totuudenmukaisesti, mikäli piha-alueelle toivotut ratkaisut eivät käytännössä kyseiseen paikkaan sovellu.

”Uuden pihan suunnittelu alkaa jäsentelemällä ja sijoittamalla pihan toiminnot järkevästi, estetiikka rakennetaan sen päälle.”

Kohennusta kaipaavan vanhan piha-alueen uudistaminen alkaa usein toimintojen ja istutusalueiden kunnon kartoituksella, mahdollisesti myös hulevesien valumissuuntien tarkastelulla ja muutoskohteiden määrittelyllä.

Leikkialueiden suunnittelu vaatii turvamääräysten hallitsemisen lisäksi myös mielikuvitusta ja kekseliäisyyttä. Leikkisyys onkin mielestäni yksi vahvuuksistani.

”Taloyhtiöissä ympäristöasiat ja yhteisöllisyys ovat yhä tärkeämpiä.”

Kekseliäillä ratkaisuilla voidaan parantaa esimerkiksi puutarhan monimuotoisuutta tai hulevesien luonnonmukaista käsittelyä, unohtamatta kiertotalouden mahdollisuuksien huomioimista.

Yhtiöissä, joissa on lapsia, saatetaan kiinnittää huomiota esimerkiksi lasten vähäiseen mikrobialtistukseen. Siihen voidaan vastata tuomalla leikkialueille lahopuuta tai viljelylaatikoita, joissa lapset voivat kasvattaa toivomiaan kasveja ja päästä kosketuksiin maamikrobien kanssa. Viljelylaatikot voivat luoda yhteisöllisyyttä talonyhtiöön ja vastaavat lähiruokatrendiin.

”Aina ei tarvita täsmällistä, kirjallista suunnitelmaa.”

Neuvontakäynnillä perehdytään piha-alueiden ongelmakohtiin yhdessä asiakkaan kanssa ja ideoidaan niihin ratkaisuja. Käynnin aikana annan vinkkejä esimerkiksi pihan ja kasvien hoitoon liittyvissä asioissa, kasvien valinnassa tai sijoittelussa. Talonyhtiössä, joissa hoidetaan piha-alueita talkoohengellä, löytyy asukkaista usein aktiivisia puutarhan hoitajia. Silloin neuvontakäynti on usein sopiva lähtölaukaus pihan ilmeen kohentamiseen tai  hoitotöiden jäsentämiseen. Laadin myös mielelläni talkoisiin työohjeistuksen, jonka avulla talkoot sujuvat eikä tehdä tarpeettomia hoitotoimenpiteitä.

Lähetä viesti viereisestä linkistä! Odotan yhteydenottoasi. 

Marja Kärki